Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP May Phú Thịnh Nhà Bè
17/03/2020

Ngày 10/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 69/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần May Phú Thịnh Nhà Bè (địa chỉ: 13A Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần May Phú Thịnh Nhà Bè (mã chứng khoán: NPS) đã công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu về Báo cáo tài chính (BCTC) quý 1,2,3 năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017, 2018; BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017; BCTC năm 2017, 2018 được kiểm toán; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác