Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Sử Pán 2
17/03/2020

Ngày 11/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 72/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sử Pán 2 (địa chỉ: thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (mã chứng khoán: SP2) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 4/2016, BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, BCTC riêng và hợp nhất quý 1/2017, BCTC hợp nhất quý 2/2017, BCTC bán niên năm 2017 được soát xét).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác