Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang
17/03/2020

Ngày 12/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 75/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang (địa chỉ: P810A-ĐN2 Hà Nội Centerpoint 27 Lê Văn Lương, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm c Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (mã chứng khoán: PHH) đã thực hiện giao dịch mua 15.600 cổ phiếu PHH và bán 9.000 cổ phiếu PHH vào ngày 27/9/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác