Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP
13/03/2020

Ngày 11/3/2020, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam-Công ty cổ phần (địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Tổng công ty Lương thực miền Nam-Công ty cổ phần công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2020.

UBCKNN

Các tin khác