Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Recapital Investments PTE.LTD
13/03/2020

Ngày 11/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 70/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Recapital Investments PTE.LTD (địa chỉ trụ sở chính: 10 Anson Road # 03-05, International Plaza, Singapore), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ngày 17/9/2019, Recapital Investments PTE.LTD. là tổ chức liên quan của ông Didik Cahyanto – thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT) đã thực hiện giao dịch bán 21.720.000 cổ phiếu NVT nhưng ngày 04/10/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của Recapital Investments PTE.LTD.).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2020.

UBCKNN

Các tin khác