Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Bao bì Hoàng Thạch
13/03/2020

Ngày 11/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 73/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (Công ty) (Địa chỉ: phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng (Tại thời điểm ngày 01/01/2007, Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch trở thành công ty đại chúng có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng và trên 100 cổ đông. Tuy nhiên, đến ngày 08/01/2018, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác