Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hoàng Công Thành
01/03/2020

Ngày 28/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 60/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hoàng Công Thành (Địa chỉ: số nhà 64 đường Phan Cảnh Quang, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng;

- Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu;

Chi tiết giao dịch: Ông Hoàng Công Thành (Ông) – Chủ tài khoản số 008C380041 và số 021C101437 mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank và Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, đã thực hiện giao dịch mua 18.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán: PXA) vào ngày 04/1/2019, nâng tổng số cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu từ 747.000 cổ phiếu PXA (4,98%) lên 765.000 cổ phiếu PXA (5,1 %), trở thành cổ đông lớn của PXA nhưng đến ngày 05/8/2019, SGDCK HN mới nhận được báo cáo của Ông. Ngày 08/3/2019, ông Thành thực hiện giao dịch mua 132.600 cổ phiếu PXA, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu từ 815.800 cổ phiếu PXA lên 948.400 cổ phiếu PXA, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của PXA, tăng từ ngưỡng 5% lên 6%. Ngày 21/6/2019, ông Thành tiếp tục bán 36.400 cổ phiếu PXA dẫn đến tổng số cổ phiếu sở hữu giảm từ 935.300 cổ phiếu PXA xuống 898.900 cổ phiếu PXA, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của PXA, giảm từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5% nhưng đến ngày 05/8/2019, Ông mới báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Như vậy, ông Thành đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết và báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2020.

UBCKNN

Các tin khác