Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Bà Đỗ Thụy Thúy Vi
12/03/2020

Ngày 06/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 175/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Bà Đỗ Thụy Thúy Vi (Địa chỉ: Y7 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 62.500.000 đồng (Sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (Bà Đỗ Thụy Thúy Vi đã mua 40.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sơn Á Đông (mã chứng khoán: ADP) vào ngày 09/9/2019, nâng tỷ lệ sở hữu số cổ phiếu ADP đang lưu hành từ 4,98% lên 5,24% và trở thành cổ đông lớn của ADP nhưng không báo cáo).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/3/2020.

UBCKNN

Các tin khác