Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Tạ Minh Hiếu
12/03/2020

Ngày 10/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Tạ Minh Hiếu, địa chỉ: Số 23 ngách 37 ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 31.250.000 đồng (ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn (Ông Tạ Minh Hiếu đã thực hiện mua 11.000 cổ phiếu ATG của Công ty cổ phần An Trường An vào ngày 16/12/2019, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ATG đang lưu hành từ 4,98% lên 5,05% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần An Trường An. Ngày 30/12/2019, ông Tạ Minh Hiếu thực hiện bán 25.640 cổ phiếu ATG làm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ATG từ 5.11% xuống 4,94% và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần An Trường An. Tuy nhiên, đến ngày 17/01/2020, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn của ông Tạ Minh Hiếu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2020.

UBCKNN

Các tin khác