Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư cao su Đắk Lắk
10/03/2020

Ngày 06/03/2020, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 62/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (Công ty), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk không công bố thông tin theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu Thông báo mời họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và Thông báo, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/03/2020.

UBCKNN

Các tin khác