Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
02/03/2020

Ngày 27/02/2020, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 57/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (Công ty), cụ thể như sau:

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật (Công ty không CBTT trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý IV/2016, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016, BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2016).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2020.

UBCKNN

Các tin khác