Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng
27/02/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 119/QĐ-XPVPHC ngày 25/02/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng (Địa chỉ: xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi), cụ thể như sau:

Phạt tiền 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 30/10/2019, bà Nguyễn Thị Lam Hồng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR) đã thực hiện giao dịch mua 333.610 cổ phiếu PHR và bán 341.110 cổ phiếu PHR nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác