Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
19/02/2020

Ngày 18/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 51/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (địa chỉ: 144/6 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, mã chứng khoán TDH, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu TDH từ ngày 31/10/2019 đến ngày 30/11/2019 và không thực hiện được giao dịch trong thời gian này (mua 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 11/12/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2020./.

UBCKNN

Các tin khác