Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Vũ
19/02/2020

Ngày 17/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Vũ, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

  Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ngày 10/9/2019, ông Nguyễn Anh Vũ – người liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) đã thực hiện giao dịch bán 85.040 cổ phiếu YEG nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/02/2020./.

UBCKNN

  

Các tin khác