Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hanel
19/02/2020

Ngày 18/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 100/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hanel (Địa chỉ: Số 2 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng (Công ty cổ phần Hanel (Công ty) được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước theo hình thức đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 20/4/2016. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2019, Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu theo Quyết định số 886/QĐ-SGDHN).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2020.

UBCKNN

Các tin khác