Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Đức Tuấn
17/02/2020

Ngày 12/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 37/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Tuấn, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 12.500.000 (Mười hai triệu năm trăm nghìn) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 14/03/2019, ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu Đuống (mã chứng khoán: CDG) đã thực hiện giao dịch bán 30.000 cổ phiếu CDG nhưng đến ngày 10/4/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Tuấn).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2020./.

UBCKNN

  

Các tin khác