Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần 4M
08/01/2020

Ngày 06/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần 4M (địa chỉ: M-Building, số 9 đường số 8, Khu A, đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 55.000.000 đồng (năm mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Công ty cổ phần 4M (Công ty), tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng (mã chứng khoán: VDN) đã thực hiện giao dịch mua 397.865 cổ phiếu VDN vào ngày 27/5/2019 nhưng đến ngày 10/6/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của Công ty).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác