Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Đăng Thuận
08/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 06/01/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Đăng Thuận (Địa chỉ: Tập thể Cơ khí, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (ông Lê Đăng Thuận, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (mã chứng khoán: PEC) đăng ký bán 35.000 cổ phiếu PEC từ ngày 31/07/2019 đến ngày 29/08/2019 và đã thực hiện bán 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Tuy nhiên đến ngày 12/09/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Lê Đăng Thuận).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác