Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
22/11/2019

Ngày 20/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 362/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thông tin không đúng thời hạn về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2019.

UBCKNN

Các tin khác