Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái
20/11/2019

Ngày 18/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 357/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái (địa chỉ: Số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu bao gồm: Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/11/2019./.

UBCKNN

Các tin khác