Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
12/11/2019

Ngày 08/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 352/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Công ty), cụ thể:

- Phạt tiền 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, ví trí mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

- Phạt tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không tuân thủ điều lệ quỹ đầu tư.

   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/11/2019.

UBCKNN

Các tin khác