Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Bông Bạch Tuyết
05/11/2019

Ngày 01/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 349/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (địa chỉ: 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về việc phát mãi tài sản theo Quyết định số 55/QĐ-CTHADS ngày 13/12/2017 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Phạt tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Công ty không gửi phiếu biểu quyết kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác