Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán BOS
04/11/2019

Ngày 31/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 873/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Văn phòng - số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi tại Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do có hành vi cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2019./.

UBCKNN

Các tin khác