Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần 471
01/11/2019

Ngày 31/10/2019, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 348/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần 471 (địa chỉ: số 9, đường Trần Nhật Duật, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần 471 công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2019, Báo cáo thường niên năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác