Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đỗ Thị Khuyên
01/11/2019

Ngày 31/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 347/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Khuyên - người có liên quan của ông Đỗ Văn Khôi, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan (mã chứng khoán: ADS) (địa chỉ: 110 Ngõ 34 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (đối với đăng ký giao dịch bán 50.000 cổ phiếu ADS).

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác