Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán KB
30/10/2019

Ngày 30/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 343/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán KB (địa chỉ: Tầng G, tầng 2 và 7, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Chứng khoán KB báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác