Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Trường Sơn 532
29/10/2019

Ngày 28/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 341/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (địa chỉ: Đường Phạm Như Xương nối dài, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 12 tháng đến 24 tháng (Tại thời điểm ngày 02/02/2018, Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã trở thành công ty đại chúng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, đến ngày 10/9/2019, Công ty cổ phần Trường Sơn 532 mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác