Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP
02/10/2019

Ngày 30/09/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 299/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí – CTCP (mã chứng khoán: PVE) không công bố thông tin tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 1/2019, BCTC quý 2/2019, BCTC bán niên năm 2019 đã soát xét; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: BCTC quý 1/2017 riêng và hợp nhất, BCTC bán niên năm 2017 đã soát xét, BCTC quý 3/2017, BCTC quý 4/2017 riêng và hợp nhất, BCTC năm 2017 riêng và hợp nhất đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, Báo cáo tình hình quản trị năm 2017, BCTC quý 1/2018 riêng và hợp nhất, BCTC quý 2/2018, BCTC quý 3/2018, BCTC quý 4/2018 riêng và hợp nhất, BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét, BCTC năm 2018 riêng và hợp nhất đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác