Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thắm
09/09/2019

Ngày 05/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 253/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Bà Nguyễn Thị Thắm (địa chỉ: Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An), cụ thể:

- Phạt tiền 31.250.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

- Phạt tiền 15.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Chi tiết như sau: Bà Nguyễn Thị Thắm là chủ tài khoản số 021C069069 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT, giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú (mã chứng khoán: TPP). Ngày 31/10/2018, bà Thắm mua 169.000 cổ phiếu TPP dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 707.000 lên 876.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,97% lên 6,15%, trở thành cổ đông lớn. Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 28/12/2018, bà Thắm đã mua 167.600 và bán 332.600 cổ phiếu TPP dẫn đến tỷ lệ sở hữu của chủ tài khoản đối với cổ phiếu TPP liên tục thay đổi, tăng vượt ngưỡng 1% (từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 7%) và không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên đến ngày 13/03/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của bà Thắm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/9/2019.

UBCKNN

Các tin khác