Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Tiến
09/09/2019

Ngày 05/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Văn Tiến (địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 31.250.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn (Ngày 11/09/2018, ông Nguyễn Văn Tiến - chủ tài khoản số 026C023688 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS và chủ tài khoản số 007C441222 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam đã mua 114.400 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (mã chứng khoán: ITQ), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.127.900 lên 1.242.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,73% lên 5,21%, trở thành cổ đông lớn. Ngày 30/01/2019, ông Tiến đã bán 87.000 cổ phiếu ITQ, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 1.267.200 xuống 1.180.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 5,31% xuống 4,95%, không còn là cổ đông lớn. Ngày 14/03/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình của ông Tiến);

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/9/2019.

UBCKNN

Các tin khác