Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Tâm
06/09/2019

Ngày 05/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 251/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Bà Lê Thị Tâm (địa chỉ: Số 19, ngõ 3B, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 25.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng (Ngày 29/11/2018, bà Lê Thị Tâm - chủ tài khoản số 003C200230 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán SSI đã mua 1.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincem Bao bì Bỉm Sơn (mã chứng khoán: BPC), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 189.700 lên 190.700 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,99% lên 5,02% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của BPC), đến ngày 13/3/2019 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Tâm);

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/9/2019.

UBCKNN

Các tin khác