Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Luyện cán thép Gia Sàng
30/07/2019

Ngày 26/07/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 229/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng, địa chỉ: tổ 12, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác