Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hồng Sơn
30/07/2019

Ngày 26/07/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 228/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Sơn (địa chỉ: 46 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (mã chứng khoán: HEP) đã mua 21.400 cổ phiếu HEP từ ngày 15/12/2017 đến ngày 26/06/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/07/2019.

UBCKNN

Các tin khác