Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
29/07/2019

Ngày 26/07/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) cụ thể như sau:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn (Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Công ty) công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 2/2017, BCTC quý 4/2017, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, BCTC quý 1/2018 và BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét).

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung không chính xác (Công ty báo cáo UBCKNN Báo cáo tình hình sử dụng vốn ngày 03/10/2018 có nội dung không chính xác).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung báo cáo không chính xác theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác