Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Chi Phương
29/07/2019

  

Ngày 25/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 574/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Chi Phương (Chung cư Viện chiến lược và Khoa học Bộ Công an, tổ 38, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 55.000.000 đồng (năm mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 07/6/2018, bà Nguyễn Thị Chi Phương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư KSQ (Mã chứng khoán: KSQ) đã bán 316.800 cổ phiếu KSQ nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch).

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác