Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
25/07/2019

Ngày 22/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 562/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội (Công ty) (địa chỉ: thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng) đối với Công ty theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác