Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trương Thị Giàu
25/07/2019

Ngày 22/7/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 220/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Giàu (địa chỉ: 302T4 chung cư 22 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 31.250.000 đồng (Ba mươi mốt triệu hai trăm lăm mươi nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (ngày 5/3/2019, bà Trương Thị Giàu đã thực hiện giao dịch mua 907.808 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã chứng khoán: GTA) dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu sở hữu sau giao dịch là 9,2% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của GTA, trở thành cổ đông lớn của GTA nhưng đến ngày 28/3/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo giao dịch trở thành cổ đông lớn của bà Giàu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác