Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
23/07/2019

Ngày 23/07/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 563/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A; địa chỉ: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; cụ thể như sau:

Phạt tiền 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng theo quy định tại điểm i khoản 4 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng vốn của khách hàng ủy thác để đầu tư trái quy định pháp luật (Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A đầu tư tiền gửi cho khách hàng ủy thác vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 24 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác