Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quang Hưng
17/07/2019

Ngày 11/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 532/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Hưng (địa chỉ: 1A K28 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 55.000.000 đồng (năm mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

đã có hành vi vi phạm hành chính: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (ông Nguyễn Quang Hưng-thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán: NAV) đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch bán 324.380 cổ phiếu NAV vào ngày 13/3/2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

  

Các tin khác