Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Phúc Anh
12/07/2019

Ngày 10/07/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 208/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phúc Anh (địa chỉ: 36 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

  Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 13/08/2018, ông Nguyễn Phúc Anh đã mua 35.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (mã chứng khoán: PV2) dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 3.659.900 cổ phiếu lên 3.694.900 cổ phiếu (tăng tỷ lệ sở hữu từ 9,93% lên 10,02%). Đến ngày 14/09/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Phúc Anh).

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/07/2019.

UBCKNN

Các tin khác