Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
10/07/2019

Ngày 09/7/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 207/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn quy định pháp luật (Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An công bố thông tin không đúng thời hạn đối với: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Quyết định số 80755/QĐ-CT-TTr3 ngày 18/7/2017 về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và Quyết định số 78624/QĐ-CT-TTr3 ngày 28/11/2018 về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 09/7/2019./.

UBCKNN

Các tin khác