Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đỗ Thị Lệ Hằng và bà Nguyễn Thị Xuyến
08/07/2019

Ngày 05/7/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành các Quyết định số 199/QĐ-XPVPHC, 201/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Lệ Hằng (Địa chỉ: 11H, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) và bà Nguyễn Thị Xuyến (Địa chỉ: 68 phố Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), cụ thể như sau:

  - Bà Đỗ Thị Lệ Hằng: Phạt tiền 31.250.000 đồng (Ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng (Ngày 12/09/2018, bà Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 56.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (mã chứng khoán: HVA), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 278.400 lên 334.500 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,92%, và trở thành cổ đông lớn. Đến ngày 26/10/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn đối với cổ phiếu HVA của bà Hằng).

- Bà Nguyễn Thị Xuyến: Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng (Ngày 25/9/2018, bà Nguyễn Thị Xuyến đã mua 34.600 cổ phiếu GKM, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 668.600 lên 703.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,95% lên 5,2%, và trở thành cổ đông lớn. Đến ngày 12/10/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà Xuyến).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  

Các tin khác