Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Minh Chính
08/07/2019

  Ngày 05/7/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 205/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Minh Chính (địa chỉ: 207/4 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 37.500.000 đồng (ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

đã có hành vi vi phạm hành chính: báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn (ngày 18/3/2019, ông Trần Minh Chính (chủ tài khoản 017C105549 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín) mua 301.000 cổ phiếu PXL của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,82% lên 5,19%; ngày 21/3/2019, ông Chính bán 386.900 cổ phiếu PXL làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,19% xuống 4,72%; ngày 29/3/2019, ông Chính mua 232.900 cổ phiếu PXL làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,85% lên 5,14%. Tuy nhiên đến ngày 21/5/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được các báo cáo thay đổi sở hữu của ông Chính).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2019./.

UBCKNN

Các tin khác