Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Võ Thị Lan Anh
11/06/2019

Ngày 10/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 161/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Lan Anh (địa chỉ: 63 đường số 8, khu phố 5, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Bà Võ Thị Lan Anh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện, mã chứng khoán THI, bán 30.000 cổ phiếu THI từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018. Tuy nhiên, đến ngày 31/10/2018, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch của bà Lan Anh).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019.

UBCKNN

Các tin khác