Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Platinum Victory Pte. Ltd
11/06/2019

Ngày 10/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 160/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Platinum Victory Pte. Ltd (địa chỉ: 239 Alexandra Road, Singapore 159930), cụ thể như sau:

Phạt tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký (Platinum Victory Pte. Ltd, là tổ chức liên quan của ông Teng Wei Ann Adrian - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện lạnh, mã chứng khoán REE, đăng ký mua 350.918 cổ phiếu REE từ ngày 28/02/2019 đến ngày 29/3/2019 (và theo công bố thông tin của SGDCK Tp.HCM, Platinum Victory Pte. Ltd được giao dịch từ ngày 28/02/2019 đến ngày 29/3/2019). Tuy nhiên, Platinum Victory Pte. Ltd đã mua 50.000 cổ phiếu REE vào ngày 25/02/2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019.

UBCKNN

Các tin khác