Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Tùng Lâm
11/06/2019

Ngày 10/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 159/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tùng Lâm (địa chỉ: Số 5 ngõ 93 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (Ngày 20/9/2018, ông Nguyễn Tùng Lâm mua 102.930 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành, mã chứng khoán TEG, và bán 3.000 cổ phiếu TEG làm tăng khối lượng sở hữu từ 897.500 cổ phiếu TEG - chiếm 4,62% số cổ phiếu có quyền biểu quyết lên 997.430 cổ phiếu TEG - chiếm 5,13% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành. Tuy nhiên, đến ngày 28/12/2018, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về sở hữu của ông Lâm).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019.

UBCKNN

Các tin khác