Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Chu Chee Kwang và ông Bùi Đức Khang
13/05/2019

Ngày 10/05/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 136/QĐ-XPVPHC và số 138/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối ông Chu Chee Kwang (địa chỉ: T33-05 Riviera Point, Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) và ông Bùi Đức Khang (địa chỉ: 137/9 Lê Văn Sỹ, phường 13, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) cụ thể như sau:

- Phạt tiền 20.000.000 đồng đối với ông Chu Chee Kwang theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (Ông Chu Chee Kwang - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Long, mã chứng khoán NLG, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu NLG từ ngày 12/06/2018 đến ngày 11/07/2018, khớp lệnh: 0 cổ phiếu NLG. Tuy nhiên, đến ngày 01/08/2018, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo giải trình về lý do không thực hiện được giao dịch của ông).

- Phạt tiền 27.500.000 đồng đối với ông Bùi Đức Khangtheo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2019.

UBCKNN

Các tin khác