Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Minh Kế
11/04/2019

Ngày 08/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 101/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Kế (địa chỉ: Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 22.500.000 đồng (hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký (Ông Nguyễn Minh Kế, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng (mã chứng khoán: NSH) đăng ký bán 1.800.000 cổ phiếu NSH từ ngày 19/07/2018 đến ngày 17/08/2018, tuy nhiên ông Nguyễn Minh Kế đã bán 1.800.000 cổ phiếu NSH từ ngày 14/08/2018 đến ngày 29/08/2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2019./.

UBCKNN

Các tin khác