Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần COMA18
11/04/2019

Ngày 08/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 100/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần COMA18 (địa chỉ: 135 Trần Phú, p. Văn Quán, q. Hà Đông, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần COMA18 đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính quý và ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính soát xét bán niên).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác