Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
05/04/2019

Ngày 02/4/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 96/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (Địa chỉ: 25-27 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị (Ngày 23/4/2018, Công ty ký Hợp đồng dịch vụ chứng khoán số 01/2018/HHC-VFS với CTCP chứng khoán Nhất Việt (người có liên quan của ông Lê Mạnh Linh và ông Trần Anh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty), giá trị giao dịch là 140 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận. Đến ngày 25/01/2019, Công ty đã công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty về Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty và CTCP Chứng khoán Nhất Việt nêu trên).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác